Over ons

2014

Een resultaat van deze denkoefeningen is de fusie van beide boomkwekerijen eind 2014 tot Boomkwekerij Duchêne BVBA. Onze bedrijfsoppervlakte bedraagt nu +/- 12ha.

2013

Vermits de kwekerijen volop groeiden, kwam in oktober 2013 Mitchell Jaspers ons kwekerijteam voltijds versterken. Voordien had Mitchell al enkele stage gelopen bij Tim. Na het plotse overlijden van Adel eind 2013 leek het of de tijd even stil bleef staan. Achter de schermen werd echter alles gewikt en gewogen en volop gezocht naar oplossingen. 

2011

Vanaf 2011 was Tim voltijds aan de slag op zijn boomkwekerij, die ondertussen gegroeid was tot +/- 5 ha. Boomkwekerijen Berghof BVBA en Duchêne GCV kenden een zeer nauwe samenwerking. Het plantenassortiment vulde elkaar aan, er werden gezamenlijke investeringen gedaan en we hielpen elkaar waar we konden. Tim en Annick verhuisden ondertussen van hun vroegere woning te Schoten naar ‘t Steenpaal en begonnen eind 2011 met het omvormen van de voormalige koeienstallen tot hun bio-ecologische woning. Na de afwerking van hun woning was het de bedoeling dat beide boomkwekerijen verder zouden samensmelten.

2009

Eind 2009 werd de voormalige eenmanszaak omgevormd tot Boomkwekerij Duchêne GCV. Tim combineerde zijn kwekerij met zijn job als verkeerskundige bij respectievelijk de gemeente Malle en de stad Antwerpen, ondertussen had Tim immers tevens een opleiding verkeerskunde gevolgd.

2000

In 2000 richtte Adel Boomkwekerij Berghof BVBA op, deze kwekerij kende destijds een oppervlakte van +/- 7 ha. In 2000 leerde Tim Duchêne tevens Annick Van den Bergh kennen.

Tim had landschaps- en tuinarchitectuur gestudeerd en werkte toen deeltijds op een boomkwekerij te Schilde. Deze job combineerde hij met een opleiding als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner.

Tim had ondertussen een passie voor planten en het ‘buitenwerk’ ontwikkeld en het duurde bijgevolg niet lang voor ook onze eerste planten gestekt en uitgeplant werden. Deze hobby begon meer en meer te groeien.

1980

Tot 1980 was onze boerderij een gemengd landbouwbedrijf met aanvankelijk vee, ( melkkoeien, vaarzen, enkele kippen, enz.) en akkerbouw.
Omstreeks  1980 werd afscheid genomen van de koeien en bouwden vader Bert Van den Bergh en zijn zoon Adel een kippenstal voor +/-19.000 braadkippen.
Na Adel zijn opleiding in de tuinbouw werden de kippen gecombineerd met het stekken en verder opkweken van enkele plantensoorten, aanvankelijk vooral buxus.
Geleidelijk aan kwamen er naast buxus ook andere soorten in het assortiment, nl. hulsten, laurier en taxus.

Adel tussen de Buxus 
(fier op zijn toen net nieuwe schoffelmachine)