Home

onze visie

Wij doen het ecologisch ! Logisch toch...?

previous arrow
next arrow

Boomkwekerij Duchêne...Voor gezonde, weerbare planten én vakkundig advies

Onze planten

Wintergroene haagplanten en solitaire en bijzondere heesters

Onze kluitplanten uit volle grond : Choisya, Cornus, Elaeagnus, Ilex, Ligustrum, Osmanthus, Photinia, Prunus Lusitanica, Taxus,…

Onze visie

Uitgangspunt in onze vollegrondsteelt vormt steeds de opbouw van een goede bodembiologie.

Voor onze boomkwekerij is de grond van onze zaak echter al jaren de zaak van de grond. Hierbij wordt de bodem als één geheel beschouwd, alle teelthandelingen die invloed hebben op de bodem worden door dezelfde bril bekeken.

Bij de opkweek van onze planten worden bijkomend mycorrhiza en bodembacteriën toegevoegd. Mycorrhiza zijn nuttige bodemschimmels die in symbiose leven met de plantenwortels.
Planten die in deze omstandigheden opgekweekt worden, zijn veel mooier en sterker.