Bio-Ecologische bedrijfswoning en tuin

Bio-Ecologische bedrijfswoning

In het najaar 2011 werd gestart met de verbouwingswerken aan onze woning. In de bestaande boerderij (bouwjaar +/- 1920) werden hierbij de oude koeienstallen omgevormd tot onze huidige woning.

Kaderend in onze algemene levensvisie en aansluitend aan onze bedrijfsvisie kozen we ervoor Bio-Ecologisch te bouwen.

Kenmerken : 
De woning wordt vooral verwarmd met een leemkachel op hout met een grote stralingskwaliteit en hoog rendement en met beperkte CO2-uitstoot.

Bijkomend is er een warmtepompboiler voor warm water en een beperkte bijverwarming, regenwaterrecuperatie enzovoort. 

De isolatie van het huis bestaat uit kalk-hennep, papiervlokken, kurk, rotswol en schelpen. Het is een woning met zo goed als geen petrochemische materialen, met respect voor de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.

Wat is Bio-Ecologisch bouwen ?

Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen (VIBE) omschrijft Bio-ecologisch bouwen als volgt:

 “Bio Ecologisch bouwen is een concept, een specifieke visie op ‘duurzaam’ bouwen, die al bestond vooraleer er van ‘duurzaam’ bouwen sprake was.  

Via bio-ecologisch bouwen willen we komen tot een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezond huis in een gezonde leefomgeving. Dit door optimaal gebruik te maken van onuitputtelijke natuurlijke grondstoffen en energiebronnen, die zo veel mogelijk lokaal beschikbaar zijn.”

Ondertussen is onze bio-ecologische bedrijfswoning al enkele jaren voltooid. We zijn bijzonder trots en fier op het resultaat! Nabij onze woning ligt onze moestuin die aangelegd is en beheerd wordt volgens de principes van de permacultuur.

Bio-Ecologische tuin

In het voorjaar 2018 volgt onze uitgebreide kruidentuin. Achterin onze tuin ligt een hoogstamboomgaard met oude, weerbare fruitrassen.

Onderin de boomgaard lopen onze kippen temidden van een bloemrijk grasland. 

Vermits de bouw van deze woning een uniek project was, werden er destijds (samen met het gemeentebestuur van Essen) verschillende opendeurdagen georganiseerd. 

Hierbij werden zowel de achterliggende visies van de woning én de kwekerij (die uiteraard samen één geheel vormen) uitvoerig toegelicht.